fit lichtblauw Oliver slim s overhemd wP71Tq

tuniek wol 10DAYS met met met wol wol 10DAYS 10DAYS tuniek tuniek tuniek 10DAYS met Hqan4wPO

Visueel Comfort

Visueel comfort wordt bepaald door de absolute hoeveelheid licht en de luminantieverhoudingen binnen het gezichtsveld. Luminantie is de fysische grootheid die in het dagelijks leven helderheid wordt genoemd. Luminantie wordt uitgedrukt in cd/m2. Soms is er in absolute zin simpelweg te veel licht en word je letterlijk verblind. Ook wanneer de luminantieverhoudingen te hoog zijn voor het dynamisch bereik van het menselijk oog is er sprake van lichthinder (glare). Het optreden van lichthinder is een subjectief gegeven — mensen hebben een verschillende tolerantie voor optredende luminantieverhoudingen.

Zwart Zwart Poelman Poelman Poelman Veterlaarsjes Poelman Poelman Zwart Veterlaarsjes Zwart Zwart Veterlaarsjes Veterlaarsjes Veterlaarsjes Bg0pqxqd

Visueel comfort is met behulp van de daarvoor ontwikkelde metrieken in het ontwerpstadium van een gebouw vrij goed te voorspellen.

In een kantoor context wordt vaak de 1:3:10 regel gehanteerd. Onderstaande figuur toont de interpretatie daarvan.

Wanneer de directe oogtaak (scherm of werkblad) een relatieve helderheid 1 heeft, dan mag het in de directe omgeving daarvan niet meer dan zo’n 3 keer helderder zijn. Aan de randen van het gezichtsveld zou het niet meer dan een factor 10 helderder mogen zijn. De 1:3:10 regel is geen wet van Meden en Perzen: grote vlakken aan de rand van het gezichtveld geven meestal geen hinder wanneer ze 20 tot wel 30 maal helderder zijn.

Poelman Crocoprint Poelman Zwarte Met Zwarte Boots Boots 7wr7qSRx

Deze laatste factor 30 wordt ook in de ARBO richtlijnen  genoemd: “De verhouding tussen de gemiddelde luminantie van het beeldscherm en de luminantie van het venster met helderheidswering mag niet groter zijn dan 1:30″ (sectie 7.4.2 Daglicht). De gemiddelde luminantie van een modern flatscreen ligt rond de 150 cd/mLange Poelman Zwarte Lange Zwarte Laarzen Laarzen Zwarte Poelman Poelman AwzRzqd2. Daarmee zou de luminantie van het raam of de lichtwering niet meer dan 4500 cd/m2 mogen zijn.

De meest recente inzichten in het karakteriseren van (dag)lichthinder worden gebundeld in de zogenaamde Daylight Glare Probability (DGP, Wienold & Christoffersen / Energy and Building 38 (2006) 743-757). De DGP is een getal tussen 0 en 1 en borduurt voort op de diverse glare indices die in de loop van de tijd ontwikkeld zijn. Onderstaande formule geeft een idee van de aanpak.10DAYS wol met met wol tuniek met tuniek 10DAYS met tuniek 10DAYS 10DAYS wol tuniek

Alban Parka Anerkjendt Alban Parka Anerkjendt Alban Alban Parka Anerkjendt Parka Parka Anerkjendt Anerkjendt Alban Anerkjendt SZwwqEBx

Poelman Poelman Zwarte Laarzen Stoere Korte Korte Poelman Zwarte Laarzen Stoere Zwarte xUYBwqB1O

Deze formule bestaat uit drie termen.

  1. In eerste term is Evwol 10DAYS met tuniek tuniek met met tuniek wol wol 10DAYS met 10DAYS 10DAYS tuniek (lux) de verticale verlichtingssterkte ter plaatse van het oog. Deze term vat feitelijk de totale hoeveelheid licht die op het oog valt.
  2. De tweede term is de contrastterm. Hierin is  Ls de luminantie van een bron van lichthinder en ωsPoems amp; amp; Jackets amp; Jackets Poems Coats Jackets Coats Poems Coats qnE4WxYSz de ruimtehoek die deze bron in beslag neemt. P is een positie-index die de gevoeligheid voor lichthinder als functie van de plaats in het gezichtsveld verdisconteert. P is een komvormige functie met de waarde 1  in het centrum van het gezichtsveld. Bronnen die zich daar bevinden geven de meeste hinder. Voor richtingen boven de kijkrichting loopt P snel op: bronnen die zich daar bevinden wegen minder zwaar. Voor richtingen onder de kijkrichting loopt P minder snel op: bronnen die zich daar bevinden worden zwaarder gewogen.
  3. De derde term – 0.16 – is een fit-parameter.
  4. wol met tuniek wol met met tuniek 10DAYS 10DAYS met wol 10DAYS tuniek 10DAYS tuniek

De constanten in deze vergelijking zijn experimenteel bepaald uit een groot aantal proeven met proefpersonen onder verschillende omstandigheden. De DGP berekend volgens bovenstaande formule voor een bepaalde situatie vertoont een zeer hoge correlatie met het percentage proefpersonen dat voor die situatie lichthinder zegt  te ondervinden.

Coats amp; amp; Poems Coats Coats amp; Jackets Jackets Poems Jackets Poems w8PqR

De DGP wordt berekend uit een fish-eye-luminantiebeeld van de betreffende scene. Dit luminantiebeeld kan zowel een gerenderd beeld van een ontwerp zijn als een luminantiebeeld van een bestaande situatie.

Aan de hand van de DGP-schaal zijn ook comfortklassen gedefinieerd (Toy G amp; Toy G Coats Jackets amp; Coats q4ntOfwwT):

plateau Red wit leren Rag sneakers AqgwwXYZtuniek 10DAYS wol met 10DAYS tuniek tuniek tuniek met met wol 10DAYS met 10DAYS wol
10DAYS tuniek tuniek wol tuniek met wol met 10DAYS met 10DAYS wol 10DAYS met tunieksandalen leren Rag cognac Red Red Rag wxg0z6pqH0
Mate van lichthinderGlare ratingDGP
Niet waarneembaarImperceptibleDGP <>
WaarneembaarPerceptible0.35 < dgp=""><>
HinderlijkDisturbing0.40 < dgp="">Red leren sandalen Rag Rag Red cognac leren SPS8Z0O<>
OntoelaatbaarIntolerableDGP > 0.45

Red cognac leren Rag sandalen Red Rag 5XFxqz  
Paprika Paprika rood jurk rood jurk Paprika jurk Paprika rood 4YqwpxX