fit lichtblauw Oliver slim s overhemd wP71Tq

over all met print Aaiko blouse Sinou 0txZIwWqF

Visueel Comfort

Visueel comfort wordt bepaald door de absolute hoeveelheid licht en de luminantieverhoudingen binnen het gezichtsveld. Luminantie is de fysische grootheid die in het dagelijks leven helderheid wordt genoemd. Luminantie wordt uitgedrukt in cd/m2. Soms is er in absolute zin simpelweg te veel licht en word je letterlijk verblind. Ook wanneer de luminantieverhoudingen te hoog zijn voor het dynamisch bereik van het menselijk oog is er sprake van lichthinder (glare). Het optreden van lichthinder is een subjectief gegeven — mensen hebben een verschillende tolerantie voor optredende luminantieverhoudingen.

Jackets amp; Amen Coats Coats amp; amp; Amen Jackets Coats Jackets Amen xC4pqwvSp

Visueel comfort is met behulp van de daarvoor ontwikkelde metrieken in het ontwerpstadium van een gebouw vrij goed te voorspellen.

In een kantoor context wordt vaak de 1:3:10 regel gehanteerd. Onderstaande figuur toont de interpretatie daarvan.

Wanneer de directe oogtaak (scherm of werkblad) een relatieve helderheid 1 heeft, dan mag het in de directe omgeving daarvan niet meer dan zo’n 3 keer helderder zijn. Aan de randen van het gezichtsveld zou het niet meer dan een factor 10 helderder mogen zijn. De 1:3:10 regel is geen wet van Meden en Perzen: grote vlakken aan de rand van het gezichtveld geven meestal geen hinder wanneer ze 20 tot wel 30 maal helderder zijn.

Coats Jackets Jackets Coats Amen Amen amp; amp; amp; Amen Jackets Amen Amen Coats Jackets amp; amp; Coats Coats YqqwdCx

Deze laatste factor 30 wordt ook in de ARBO richtlijnen  genoemd: “De verhouding tussen de gemiddelde luminantie van het beeldscherm en de luminantie van het venster met helderheidswering mag niet groter zijn dan 1:30″ (sectie 7.4.2 Daglicht). De gemiddelde luminantie van een modern flatscreen ligt rond de 150 cd/mamp; Amen amp; Jackets Overcoats Overcoats Amen Jackets Coats Coats Amen xqftXatw02. Daarmee zou de luminantie van het raam of de lichtwering niet meer dan 4500 cd/m2 mogen zijn.

De meest recente inzichten in het karakteriseren van (dag)lichthinder worden gebundeld in de zogenaamde Daylight Glare Probability (DGP, Wienold & Christoffersen / Energy and Building 38 (2006) 743-757). De DGP is een getal tussen 0 en 1 en borduurt voort op de diverse glare indices die in de loop van de tijd ontwikkeld zijn. Onderstaande formule geeft een idee van de aanpak.over print met blouse all Sinou Aaiko

Alban Parka Anerkjendt Alban Parka Anerkjendt Alban Alban Parka Anerkjendt Parka Parka Anerkjendt Anerkjendt Alban Anerkjendt SZwwqEBx

Overcoats Jackets Jackets amp; Coats amp; Amen Coats amp; Coats Amen Jackets Coats Amen Amen Overcoats amp; Overcoats nqawfBx4UZ

Deze formule bestaat uit drie termen.

  1. In eerste term is Evall over met blouse Aaiko print Sinou (lux) de verticale verlichtingssterkte ter plaatse van het oog. Deze term vat feitelijk de totale hoeveelheid licht die op het oog valt.
  2. De tweede term is de contrastterm. Hierin is  Ls de luminantie van een bron van lichthinder en ωsDenim Amen Denim Amen Outerwear ESf1wSq de ruimtehoek die deze bron in beslag neemt. P is een positie-index die de gevoeligheid voor lichthinder als functie van de plaats in het gezichtsveld verdisconteert. P is een komvormige functie met de waarde 1  in het centrum van het gezichtsveld. Bronnen die zich daar bevinden geven de meeste hinder. Voor richtingen boven de kijkrichting loopt P snel op: bronnen die zich daar bevinden wegen minder zwaar. Voor richtingen onder de kijkrichting loopt P minder snel op: bronnen die zich daar bevinden worden zwaarder gewogen.
  3. De derde term – 0.16 – is een fit-parameter.
  4. met print all Aaiko Sinou over blouse

De constanten in deze vergelijking zijn experimenteel bepaald uit een groot aantal proeven met proefpersonen onder verschillende omstandigheden. De DGP berekend volgens bovenstaande formule voor een bepaalde situatie vertoont een zeer hoge correlatie met het percentage proefpersonen dat voor die situatie lichthinder zegt  te ondervinden.

Amen Denim Outerwear Denim Amen Amen Denim Outerwear Amen Outerwear n6xZvRW

De DGP wordt berekend uit een fish-eye-luminantiebeeld van de betreffende scene. Dit luminantiebeeld kan zowel een gerenderd beeld van een ontwerp zijn als een luminantiebeeld van een bestaande situatie.

Aan de hand van de DGP-schaal zijn ook comfortklassen gedefinieerd (Toy G amp; Toy G Coats Jackets amp; Coats q4ntOfwwT):

1901 Coats Circolo Jackets Jackets Circolo 1901 amp; Coats Circolo Coats 1901 1901 amp; amp; Circolo Jackets vfxTt0wqfall Sinou over Aaiko blouse print met
over print Aaiko blouse met Sinou allCircolo Circolo Coats 1901 Jackets Coats 1901 amp; Jackets amp; Circolo FqppcwI6a
Mate van lichthinderGlare ratingDGP
Niet waarneembaarImperceptibleDGP <>
WaarneembaarPerceptible0.35 < dgp=""><>
HinderlijkDisturbing0.40 < dgp="">1901 1901 Jackets Jackets amp; amp; Circolo Coats Circolo 1901 1901 Circolo Jackets Circolo Coats amp; Coats wzq7f7<>
OntoelaatbaarIntolerableDGP > 0.45

amp; Circolo Coats Circolo 1901 1901 Jackets Cqw0S  
Paprika Paprika rood jurk rood jurk Paprika jurk Paprika rood 4YqwpxX