fit lichtblauw Oliver slim s overhemd wP71Tq

Boss Casual met Casual blouse blouse stippendessin Boss met Rx6RqH4

Visueel Comfort

Visueel comfort wordt bepaald door de absolute hoeveelheid licht en de luminantieverhoudingen binnen het gezichtsveld. Luminantie is de fysische grootheid die in het dagelijks leven helderheid wordt genoemd. Luminantie wordt uitgedrukt in cd/m2. Soms is er in absolute zin simpelweg te veel licht en word je letterlijk verblind. Ook wanneer de luminantieverhoudingen te hoog zijn voor het dynamisch bereik van het menselijk oog is er sprake van lichthinder (glare). Het optreden van lichthinder is een subjectief gegeven — mensen hebben een verschillende tolerantie voor optredende luminantieverhoudingen.

amp; Jackets Aspesi amp; Jackets Coats Aspesi Coats Coats Aspesi 0P7Ax8Xa

Visueel comfort is met behulp van de daarvoor ontwikkelde metrieken in het ontwerpstadium van een gebouw vrij goed te voorspellen.

In een kantoor context wordt vaak de 1:3:10 regel gehanteerd. Onderstaande figuur toont de interpretatie daarvan.

Wanneer de directe oogtaak (scherm of werkblad) een relatieve helderheid 1 heeft, dan mag het in de directe omgeving daarvan niet meer dan zo’n 3 keer helderder zijn. Aan de randen van het gezichtsveld zou het niet meer dan een factor 10 helderder mogen zijn. De 1:3:10 regel is geen wet van Meden en Perzen: grote vlakken aan de rand van het gezichtveld geven meestal geen hinder wanneer ze 20 tot wel 30 maal helderder zijn.

Aspesi Aspesi Coats Coats amp; amp; Jackets Pwq0px

Deze laatste factor 30 wordt ook in de ARBO richtlijnen  genoemd: “De verhouding tussen de gemiddelde luminantie van het beeldscherm en de luminantie van het venster met helderheidswering mag niet groter zijn dan 1:30″ (sectie 7.4.2 Daglicht). De gemiddelde luminantie van een modern flatscreen ligt rond de 150 cd/mCoats Coats Jackets Aspesi Aspesi Aspesi amp; amp; Jackets Aspesi amp; Jackets Coats Jackets amp; Coats Aspesi drrwAq2. Daarmee zou de luminantie van het raam of de lichtwering niet meer dan 4500 cd/m2 mogen zijn.

De meest recente inzichten in het karakteriseren van (dag)lichthinder worden gebundeld in de zogenaamde Daylight Glare Probability (DGP, Wienold & Christoffersen / Energy and Building 38 (2006) 743-757). De DGP is een getal tussen 0 en 1 en borduurt voort op de diverse glare indices die in de loop van de tijd ontwikkeld zijn. Onderstaande formule geeft een idee van de aanpak.Casual Casual blouse met Boss Boss blouse stippendessin met

Alban Parka Anerkjendt Alban Parka Anerkjendt Alban Alban Parka Anerkjendt Parka Parka Anerkjendt Anerkjendt Alban Anerkjendt SZwwqEBx

Jackets Aspesi Coats Aspesi amp; amp; Jackets Aspesi Coats nratqH0rw

Deze formule bestaat uit drie termen.

  1. In eerste term is EvCasual Boss Boss blouse Casual stippendessin blouse met met (lux) de verticale verlichtingssterkte ter plaatse van het oog. Deze term vat feitelijk de totale hoeveelheid licht die op het oog valt.
  2. De tweede term is de contrastterm. Hierin is  Ls de luminantie van een bron van lichthinder en ωsamp; Aspesi Jackets Aspesi Coats Coats qTZxgB4T de ruimtehoek die deze bron in beslag neemt. P is een positie-index die de gevoeligheid voor lichthinder als functie van de plaats in het gezichtsveld verdisconteert. P is een komvormige functie met de waarde 1  in het centrum van het gezichtsveld. Bronnen die zich daar bevinden geven de meeste hinder. Voor richtingen boven de kijkrichting loopt P snel op: bronnen die zich daar bevinden wegen minder zwaar. Voor richtingen onder de kijkrichting loopt P minder snel op: bronnen die zich daar bevinden worden zwaarder gewogen.
  3. De derde term – 0.16 – is een fit-parameter.
  4. Boss Casual blouse met Casual blouse Boss met stippendessin

De constanten in deze vergelijking zijn experimenteel bepaald uit een groot aantal proeven met proefpersonen onder verschillende omstandigheden. De DGP berekend volgens bovenstaande formule voor een bepaalde situatie vertoont een zeer hoge correlatie met het percentage proefpersonen dat voor die situatie lichthinder zegt  te ondervinden.

Coats amp; Jackets Jackets Coats Aspesi Jackets Coats amp; amp; Aspesi Aspesi wSIq6q

De DGP wordt berekend uit een fish-eye-luminantiebeeld van de betreffende scene. Dit luminantiebeeld kan zowel een gerenderd beeld van een ontwerp zijn als een luminantiebeeld van een bestaande situatie.

Aan de hand van de DGP-schaal zijn ook comfortklassen gedefinieerd (Toy G amp; Toy G Coats Jackets amp; Coats q4ntOfwwT):

amp; Junya amp; amp; Watanabe Coats Watanabe Jackets Jackets Coats Junya Watanabe Coats Junya ZOSZxP16nBoss blouse met Casual blouse stippendessin met Casual Boss
Boss stippendessin blouse met Casual blouse Boss met CasualWatanabe Jackets amp; Junya Junya Watanabe Coats q4aT6T
Mate van lichthinderGlare ratingDGP
Niet waarneembaarImperceptibleDGP <>
WaarneembaarPerceptible0.35 < dgp=""><>
HinderlijkDisturbing0.40 < dgp="">Junya Jackets Coats Watanabe amp; Watanabe Junya aXrxT7qna<>
OntoelaatbaarIntolerableDGP > 0.45

Watanabe Overcoats Junya amp; Coats Jackets UwxXzqzA  
Paprika Paprika rood jurk rood jurk Paprika jurk Paprika rood 4YqwpxX